• Αρχική
  • Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Προγραμματιστικής Σκέψης “Alan Turing”

Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Προγραμματιστικής Σκέψης “Alan Turing”

Συμμετοχή των μαθητών του Λυκείου μας στους Προκριματικούς για τον διαγωνισμό Μαθηματικής Λογικής και Προγραμματιστικής Σκέψης
“Alan Turing”