Μάθημα Μεσαιωνικής Ιστορίας

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Μεσαιωνικής Ιστορίας , οι μαθητές όχι μόνο εργάστηκαν πάνω στις διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής του Βυζαντίου αλλά «γεύτηκαν» ενσαρκώνοντας βυζαντινούς πολίτες και αυτοκράτορες, ένα βυζαντινό έδεσμα…. Όρνιθα μονθυλευτή.