Η Γ’ Δημοτικού  επισκέφθηκε την Άνδρο για να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ο Δρόμος του Νερού”. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλες οι τάξεις απο όλες τις βαθμίδες του σχολείου. Η βιοματική μάθηση στην πράξη.