Πληροφορίες για την οργάνωση της Σχολικής Χρονιάς

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με την επόμενη σχολική χρονιά για την αντίστοιχη βαθμίδα φοήτησης.

Τον Σεπτέμβρη θα παω στο