Οι Εκπαιδευτικοί μας

Οι Νηπιαγωγοί, οι Δάσκαλοι και οι Καθηγητές μας, η πλειοψηφία των οποίων είναι συνεργάτες του Σχολείου μας πολλά χρόνια, μοιράζονται το όραμα, τη στοχοθεσία του και έχουν κοινά κριτήρια, νοοτροπία και αντιλήψεις, εξασφαλίζοντας με αυτή τη συνθήκη ένα περιβάλλον ενιαίων αρχών και αξιών για τους μαθητές μας.

Οι Εκπαιδευτικοί μας κινούνται με αγάπη, ενδιαφέρον και ευαισθησία προς τον μαθητή ώστε να τον βοηθήσουν να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Να γίνει αυτοδύναμος, ελεύθερος, κοινωνικός και υπεύθυνος.

Προσφέρουν εξατομικευμένη φροντίδα, όπου αυτή χρειάζεται για να βοηθήσουν το μαθητή τους να ξεπεράσει τους φόβους και τις ανησυχίες του και να νιώσει ευτυχισμένος.

Είναι όλοι επιστημονικά και παιδαγωγικά καταρτισμένοι και σε διαρκή επικοινωνία με το σχολειο και τον γονέα με επίκεντρο το παιδί ώστε μέσα απο τη συνεργασία να επιτυγχάνονται οι στόχοι.