Οι Εκπαιδευτικοί μας

Οι Νηπιαγωγοί, οι Δάσκαλοι και οι Καθηγητές μας, η πλειοψηφία των οποίων είναι συνεργάτες του Σχολείου μας πολλά χρόνια, μοιράζονται το όραμα, τη στοχοθεσία του και έχουν κοινά κριτήρια, νοοτροπία και αντιλήψεις, εξασφαλίζοντας με αυτή τη συνθήκη ένα περιβάλλον ενιαίων αρχών και αξιών για τους μαθητές μας.

Επειδή οι αλληλεπιδράσεις των μελών της σχολικής τάξεως (δυναμική της τάξεως) επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον εκπαιδευτικό κάθε χρονιά και επειδή από τη δυναμική αυτή επηρεάζεται πολύ η επίτευξη των διδακτικών στόχων, η επιλογή του διδακτικού προσωπικού γίνεται με πολύ αυστηρά κριτήρια μεταξύ επιστημόνων με πολλά προσόντα και κυρίως με επιτυχημένη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.

Αρχή μας είναι οι συνεργάτες μας να επιλέγονται με κριτήρια αξιοκρατικά και δευτερευόντως κοινωνικά. Επιδίωξή μας είναι να επιλέγονται εκπαιδευτικοί που θα μπορέσουν να εμφυσήσουν στους μαθητές τους πνοή πνευματικής και ηθικής ζωής, ώστε να γίνουν αυτοδύναμοι, ελεύθεροι, κοινωνικοί και υπεύθυνοι. Εκπαιδευτικοί ευαίσθητοι και ικανοί να βοηθήσουν το μαθητή τους να ξεπεράσει τους φόβους και τις ανησυχίες του και να νιώσει ευτυχισμένος. Εκπαιδευτικοί αφοσιωμένοι στο λειτούργημα τους με απέραντη αγάπη για τα παιδιά. Έμπειροι εκπαιδευτικοί λοιπόν, με πολυετή συνεργασία με το σχολείο μας, με συνεχή εκπαιδευτική ενημέρωση και παρακολούθηση σεμιναρίων, αποτελούν μέλη της δικής μας ομάδας.