Το Δημοτικό μας

Στο Δημοτικό στη Σύγχρονη Παιδεία εστιάζουμε στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Στόχος μας είναι ο μαθητής να σκέφτεται, να στοχάζεται και να εμβαθύνει στη γνώση. Να αισθάνεται, να χαίρεται και να μπορεί να εκφράζεται. Βασικό μας μέλημα είναι ο μαθητής να αναπτύξει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του, καλλιεργώντας την κάθε μια ξεχωριστά ώστε μελλοντικά να αποτελλεί έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο.

Μας ενδιαφέρει η ψυχοσύνθεση του μαθητή ώστε να μπορεί να λειτουργεί με άνεση στον χώρο του σχολείου. Οχι μόνο να είναι χαρούμενος, αλλά να μπορεί να μοιράζεται την χαρά του και την λύπη του, να επικοινωνεί, να μπορεί να συνεργάζεται και να κοινωνικοποιείται.

Εκπαιδευτικός σκοπός μας είναι να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά και να αφομοιώνεται η ύλη κάθε τάξης, έτσι ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τόσο στην επόμενη τάξη όσο και στην επόμενη βαθμίδα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα απο διαθεματική και βιωματική μάθηση, προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την διδακτική ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε το γνωσιακό αντικείμενο να είναι ευχάστιστο αλλα και κατανοητό στον μαθητή.

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Δημοτικό στη Σύγχρονη Παιδεία εστιάζουμε στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Στόχος μας είναι ο μαθητής να σκέφτεται, να στοχάζεται και να εμβαθύνει στη γνώση. Να αισθάνεται, να χαίρεται και να μπορεί να εκφράζεται. Βασικό μας μέλημα είναι ο μαθητής να αναπτύξει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του, καλλιεργώντας την κάθε μια ξεχωριστά ώστε μελλοντικά να αποτελλεί έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο.

Μας ενδιαφέρει η ψυχοσύνθεση του μαθητή ώστε να μπορεί να λειτουργεί με άνεση στον χώρο του σχολείου. Οχι μόνο να είναι χαρούμενος, αλλά να μπορεί να μοιράζεται την χαρά του και την λύπη του, να επικοινωνεί, να μπορεί να συνεργάζεται και να κοινωνικοποιείται.

Εκπαιδευτικός σκοπός μας είναι να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά και να αφομοιώνεται η ύλη κάθε τάξης, έτσι ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τόσο στην επόμενη τάξη όσο και στην επόμενη βαθμίδα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα απο διαθεματική και βιωματική μάθηση, προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την διδακτική ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε το γνωσιακό αντικείμενο να είναι ευχάστιστο αλλα και κατανοητό στον μαθητή.