Το Δημοτικό μας

Βιοματική μάθηση, τεχνολογία, αθλητικές δραστηριότητες και άλλα πολλά απαρτίζουν την καθημερινότητα στο Δημοτικό μας.

Στο Δημοτικό στη Σύγχρονη Παιδεία εστιάζουμε στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή.

Στόχος μας είναι ο μαθητής να σκέφτεται, να στοχάζεται και να εμβαθύνει στη γνώση. Να αισθάνεται, να χαίρεται και να μπορεί να εκφράζεται. Βασικό μας μέλημα είναι ο μαθητής να αναπτύξει όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του, καλλιεργώντας την κάθε μια ξεχωριστά ώστε μελλοντικά να αποτελλεί έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο.

Μας ενδιαφέρει η ψυχοσύνθεση του μαθητή ώστε να μπορεί να λειτουργεί με άνεση στον χώρο του σχολείου. Οχι μόνο να είναι χαρούμενος, αλλά να μπορεί να μοιράζεται την χαρά του και την λύπη του, να επικοινωνεί, να μπορεί να συνεργάζεται και να κοινωνικοποιείται.

Εκπαιδευτικός σκοπός μας είναι να μη δημιουργούνται γνωστικά κενά και να αφομοιώνεται η ύλη κάθε τάξης, έτσι ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τόσο στην επόμενη τάξη όσο και στην επόμενη βαθμίδα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα απο διαθεματική και βιωματική μάθηση. Προσπαθούμε να προσαρμόζουμε την διδακτική ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε το γνωσιακό αντικείμενο να είναι ευχάριστο αλλα και κατανοητό στον μαθητή.

Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Δημοτικό προσπαθούμε ώστε η μάθηση να γίνεται βιωματική και ενδιαφέρουσα για τον μαθητή.  Αυτό κατακτάται μέσα απο δραστηριότητες, επισκέψεις και διαθεματικά θέματα διδασκαλίας. Σκοπός ειναι ο μαθητής να κατακτά τη γνώση μέσα απο την εξερεύνηση και την έρευνα.

Το πρόγραμμα σπουδών του Δημοτικού βασίζετε στα παρακάτω :

  • Διδασκαλία προγράμματος Υπουργείου Παιδείας
  • Πρόσθετες ώρες σε γλώσσα και μαθηματικά
  • Κάθε αίθουσα διαθέτει διαδραστικό πίνακα
  • Κριτήρια εμπέδωσης σε γλώσσα και μαθηματικά
  • Προετοιμασία για την επόμενη μέρα
  • Projects
  • Ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία
  • Πλήρης διδασκαλία ξενόγλωσσης παιδείας:
  • Αγγλικά: 4 ώρες την εβδομάδα, όλες οι τάξεις
  • Γαλλικά: από Δ΄ Δημοτικού, 3 ώρες/εβδομάδα

Εμπέδωση της Γνώσης

Οι μαθητές όλων των τάξεων προετοιμάζονται στα βασικά μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά κ.α) στο σχολείο για την επόμενη μέρα. Μελετώντας και έχοντας την ευκαιρία να επιλύσουν τυχόν απορίες που τους δημιουργούνται, το διάβασμα στο σπίτι γίνεται πολύ πιο εύκολη και ευχάριστη υπόθεση.

Στις μεγαλύτερες τάξεις, κατά την ολοκλήρωση ενός κεφαλαίου στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά έρχεται το κριτήριο εμπέδωσης. Ένα μικρό διαγώνισμα το οποίο δεν απαιτεί προετοιμασία από το σπίτι και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση πως ο μαθητής έχει κατανοήσει αυτά που διδάχθηκε.