Το Όραμα μας

Τα εκπαιδευτήρια Σύγχρονη Παιδεία φιλοδοξούν να ανταποκρίνονται στα αυτονόητα και προφανή, όπως είναι η επιτυχής λειτουργία ως προς την εφαρμογή του προγράμματος του υπουργείου παιδείας αλλά και πέραν αυτού, όποτε αυτό είναι εφικτό.

Τόσο στο πλαίσιο όσο και στο περιθώριο του προγράμματος φιλοδοξία είναι το σχολείο να είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με την εποχή του και την κοινωνία, τόσο αυτήν που το περιβάλλει , όσο και την ευρύτερη, εθνική ευρωπαϊκή, παγκόσμια.

Επιγραμματικά, λοιπόν θέλουμε στο σχολείο τα μικρά παιδιά αλλά και τα μεγαλύτερα να μαθαίνουν παίζοντας, να είναι χαρούμενα, να επικοινωνούν με τους δασκάλους τους, να μαθαίνουν παρατηρώντας  και αισθανόμενα , να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της εκπαίδευσης, να αγαπήσουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα, να μάθουν για τον τόπο της και την ιστορία του, να συσχετίζουν μεταξύ τους αυτά που μαθαίνουν και με τη βοήθεια των δασκάλων τους να στοχάζονται (φιλοσοφούν) και να αναστοχάζονται (σ΄ αυτά που γνώριζαν) είτε με αφορμή την ιστορία , την εθνική  ή άλλη γιορτή, την εκπαιδευτική επίσκεψη, την εκδρομή, το project.

Από την παρατήρηση, τη μελέτη, την ανακάλυψη ενθαρρύνονται και κατευθύνονται να εντοπίζουν οι μαθητές την ακολουθία των πραγμάτων και την ερμηνεία τους. Στόχος να κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνουμε, που θα τους χρειάζεται σε κάθε βήμα τους στη ζωή.

Η καθημερινότητα του σχολείου είναι ένα ξεχωριστό περιβάλλον στο οποίο βιώνονται συναισθήματα, γίνονται πράξη αρχές και ηθικές αξίες.

Με έμφαση στις ξένες γλώσσες επιδιώκεται η προετοιμασία για τις επικοινωνιακές αλλά και επαγγελματικές ανάγκες και δεξιότητες.

Με σημαντική θέση για τον αθλητισμό, το σώμα, την κίνηση, την ανάδειξη της ατομικότητας αλλά και της συλλογικότητας.

Συνοψίζοντας

Στο κέντρο του παντός ο άνθρωπος σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής : σωματική αλλά και πνευματική, κοινωνική και ηθική, καλαισθητική και πολιτική. Και πάνω απ΄ όλα γλώσσα.

Όχι νοητικός τρόπος πρόσληψης και κατανόησης αλλά διαθεματικά, βιωματικά, αισθαντικά.

Το πρόγραμμα, οι τρόποι διδασκαλίας, οι ιδιαίτερες δραστηριότητες, οι χώροι, τα ενδιαφέροντα υπηρετούν το βασικό στόχο που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου (όσο το δυνατόν) ανθρώπου της εποχής μας που είναι ταυτόχρονα πολύπλευρο υποκείμενο και ταυτόχρονα Μυκονιάτης, Έλληνας και Παγκόσμιος Άνθρωπος.